Komo-productcertificaten voor Bloem Sealants

Bloem Sealants ontving onlangs uit handen van Robert Daamen van SKH te Wageningen, nieuwe Komo-certificaten voor de professionele beglazingskitten Easyseal-XPS en MSP-Oneseal. Beide kitten voldoen daarmee aan de herziene BRL2801 norm voor toepassing bij beglazingen volgens NPR3577 en de KVT Concepten I t/m IV. De hybridekit MSP-Oneseal is bovendien BRL2803-gecertificeerd, ofwel geschikt voor afdichting tussen glas en sponning als voor afdichting van voegen.

Robert Daamen onderstreepte bij de uitreiking het belang van Komo. Immers, alles wat Komo-gecertificeerd is voldoet aan de eisen van marktpartijen en van de overheid. Daar komt bij, dat als er gewerkt wordt met Komo-producten, dan zijn de onderdelen optimaal verzekerbaar. De kwaliteit van SKH-Komo gecertificeerde producten is gegarandeerd volgens de gestelde normen.

Bij de uitreiking stelde Rob Bloem van Bloem Sealants dat het familiebedrijf al sinds vijftien jaar Komo gekeurde kitten in zijn programma heeft en volgens de huidige strengere normen van de BRL2801 opnieuw het Komo-label heeft verkregen. Bloem voorzag al in 2006, dat er in de timmerindustrie behoefte was aan officieel gecertificeerde kitten waarvan de kwaliteit bewaakt wordt. “Met name door ons intensieve contact met marktpartijen hebben we ons vanaf die tijd daar met succes op toegelegd. Achter het certificaat gaat een verhaal schuil, namelijk garantie kunnen geven op een systeem, het complete kozijn in plaats van op de individuele onderdelen. Andere bepalende factoren voor toepassing van onze producten zijn de constante kwaliteit en de uitstekende verwerking.”