Renoseal gebruikt bij restauratie door Buiten-Goed