Bloem Sealants, een vaste waarde in de bouw

Begonnen in 1954 in het centrum van Den Haag, met de verkoop van lijnolie kitten voor de kassenbouw, is het Nederlandse familiebedrijf Bloem Sealants na 65 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in de bouw.

In de loop der jaren is een team opgebouwd met een actieve binnen- en buitendienst van zo’n 20 Fte’s om de klanten in binnen- en buitenland zo goed mogelijk te kunnen bedienen. De focus ligt op de nieuwbouw, renovatie en passieve brandpreventie en specifiek op de glas- en gevelbranche.

Afdichtingsproducten waaronder kitten. lijmen en rubberprofielen voor de glas- en gevelbranche zijn de kern van het uitgebreide productgamma van Bloem Sealants in Den Haag. Chemische innovaties hebben gedurende decennia de verwerking en duurzaamheid van de producten sterk verbeterd. Maar onderscheidend blijft dat bouwprofessionals bij Bloem Sealants kunnen rekenen op ouderwetse service, dagelijkse levering. projectgebonden advies en het delen van technische kennis. Het persoonlijk contact met de klanten wordt op prijs gesteld. “Wat productinnovaties betreft staat aantoonbare kwaliteit altijd bovenaan”, zegt algemeen directeur Rob Bloem. “Daarom hebben onze producten zo mogelijk KOMO-keur. Dat vertaalt zich in een lange levensduur die partijen zekerheid biedt en opdrachtgevers naar kitten en lijmen met KOMO-keur vragen. Waarbij dus het KOMO label op de verpakking staat.”

Kwaliteit zoals beloofd
Niet onbelangrijk is dat ook verzekeraars hieraan veel waarde hechten. Regelmatig worden essentiële producteigenschappen aan de hand van monsters door deskundigen getoetst. Bloem: “En dus krijg je als opdrachtgever. zoals KOMO dat zelf zo mooi zegt: altijd kwaliteit zoals beloofd. Objectief vastgesteld en regelmatig volgens een specifieke beoorde­lingsrichtlijn geproduceerd en gekeurd.”

KOMO
Bloem Sealants is er een groot voorstander van dat de kwaliteit van iedere stap in een bouwproces met een KOMO-certificaat wordt aangetoond. “Pas dan organiseer je een gesloten systeem, waarbij je als afnemer er van op aan kunt dat het met de kwaliteit goed zit:· aldus Bloem. “Destijds in 2006, had je al de ISO 11600 norm voor kitten in de bouw. De keuring voor die norm is eenmalig en dat leek ons onvoldoende. Om die reden zijn wij met KOMO begonnen.”

Elastische kitten
Het bleek al snel dat de markt het initiatief van Bloem Sealants inzake KOMO omarmde. Vanaf 2014 werd vanuit Brussel CE-markering voor elastische kitten algemeen van kracht. Bloem: “Maar voor CE hoeft een product maar eenmalig door een keuringsinstantie getest te worden. Zonder regelmatige toetsing door zo’n keuringsinstantie kunnen aanpassingen in de receptuur feitelijk ongemerkt plaatsvinden. De leek merkt dat later pas. Als er schade optreedt door met name onthechting van de kit of lijm, met alle gevolgen van dien.”

Check
Een belangrijk gegeven is dat voor KOMO ook het productieproces regelmatig gecheckt wordt. Er wordt nagegaan of de specificaties van halffabricaten voldoen en er kalibratie van de weegapparatuur heeft plaatsgevon­den. Waardoor een zo constant mogelijke kwaliteit geborgd is. “CE gaat lang niet zover, waarmee de meerwaarde van KOMO een gegeven is”, legt de directeur uit. “Momenteel zijn er een reeks producten uit ons assortiment KOMO­-gecertificeerd. En er gaan er wellicht nog meer volgen. Ook vanuit het buitenland komt de vraag hiernaar. Met de aankomende nieuwe bouwwetgeving wordt KOMO volgens ons in de toekomst nog belangrijker. En die zien wij rooskleurig tegemoet!”